Aanmelden

Crisis?  Bel je huisarts, de huisartsenpost of  Altrecht Acute Psychiatrie (030-2308585). Je kan de ggz crisisdienst bellen als iemand acuut gevaarlijk is voor zichzelf en/of de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan agressie of verwardheid. Je kan zelf de crisisdienst bellen, maar ook je naasten of je huisarts kunnen aan de bel trekken.


[Update: 7-1-2023]

Van Otterloo Psychotherapie voert behandelingen uit in de Basis én de SGGZ.  Tevens verricht Van Otterloo Psychotherapie psychologisch onderzoek, naar ADHD en Autisme Spectrum Stoornis. Aansluitend op dit onderzoek is er beperkt mogelijkheid voor diagnosespecifieke behandeling (veelal psycho-educatie en leren omgaan met de moeilijkheden). Onderzoeken worden uitgevoerd door Gert Jan de Vries.

-Aanmelden voor psycho-diagnostisch onderzoek is mogelijk. Intakegesprekken kunnen in januari worden ingepland.

-Aanmelden voor gesprekken in de Basis GGZ is mogelijk. Intake is mogelijk in januari.

-Helaas hebben we een aanmeldstop voor de SGGZ. Aanmelden voor individuele therapie in de SGGZ is niet mogelijk.

-Wel is het mogelijk om je aan te melden voor partnerrelatietherapie bij Marit Kuijper, systeemtherapeut. Deze gesprekken zijn voor eigen rekening.

Supervisie EFT & VGCt bij Dorien: aanmelden is mogelijk. Start is mogelijk vanaf begin februari 2023. NB Dorien neemt zelf momenteel geen cliënten aan voor voor individuele of partnerrelatie therapie.

Coronabeleid In navolging van de richtlijnen van de overheid vinden de gesprekken met aangepaste maatregelen op locatie plaats maar soms via beeldbellen, soms via de telefoon via Signal (de veilige whatsapp) of gewoon bellen. Het up-to-date praktijkbeleid m.b.t. het coronavirus krijg je bij je eerste uitnodiging per (zorg)mail toegestuurd.

Informatie over kosten van behandeling: Van Otterloo psychotherapie werkt zonder contracten met verzekeraars. Vergoeding bij een naturapolis: circa 65%  Vergoeding bij een restitutiepolis: 100%. Voor informatie restitutie-mogelijkheden en premies: zie onderaan deze pagina.**Het eigen risico wordt bij voortzetting van behandeling in 2023 opnieuw aangesproken ook al heb je over 2022 dus ook eigen risico betaald.  De tarieven voor behandeling zijn verschillend per ‘beroepsgroep’. Klik voor op de beroepsgroep om het tarief te zien: klinisch psycholoog (Dorien), ‘overige beroepen’ (hieronder vallen de behandelmedewerkers), psychotherapeut (ter informatie).

Een nieuw betalingssysteem (ZorgPrestatieModel) is vanaf januari 2022 is er in gebruik genomen in de ggz dat neer komt op facturatie per sessie ipv jaarlijkse facturatie. https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten. De facturatie is van start gegaan in de tweede helft van de maand juni 2022. De facturatie-service heeft nog niet alle facturen kunnen verzenden. Er wordt echter hard aan gewerkt.

Ontijdige afzegging: (dwz korter dan twee werkdagen voor de afspraak) wordt betaald door de cliënt. We brengen je dan de geplande sessiekosten in rekening (zie onder). Indien je een bel- of videobel-afspraak met je behandelaar afzegt dan zijn dezelfde afzegregels van toepassing.

Informatie voor verwijzers: De procedure voor aanmelding is: cliënt meldt zich via mijn website op de aanmeldpagina. Dan volgt een beveiligde zorgmail-uitwisseling met cliënt waarna cliënt te horen krijgt of intake bij ons mogelijk is. Cliënt dient vervolgens zelf de verwijsbrief via zorgmail te verzenden. Na ontvangst van de verwijsbrief wordt cliënt een datum voor een eerste intakegesprek voorgelegd en krijgt cliënt informatie m.b.t. behandeling, AVG, rechten en plichten e.d. Ook krijgt cliënt een verzoek tot voorbereiding voor het intakegesprek (beantwoorden levensloopvragenlijst en ondertekening verklaring te zijn geïnformeerd). Na intake bij de praktijkhouder wordt bepaald of cliënt een behandeling aangeboden krijgt bij 1 van de behandlmedewerkers.

Vragen of aanmeldingen: Vul in het vak hieronder je e-mailadres in. Je krijgt vervolgens een zorgmailbericht waarmee je – na aanklikken – wordt je doorgelinkt naar een secure-emailpagina. Je krijg vervolgens een mail vanuit het beveiligde ‘zorgmail’. Klik daar nogmaals en je ontvangt een code om mee in te loggen. NB Die code verloopt na 15 minuten. Je kunt een nieuwe code opvragen door nogmaals ‘bericht lezen’ in je postvak aan te klikken. ( Je kunt maximaal tweemaal replyen per zorgmail van ons. Vul daarna in het aanmeldvak opnieuw je emailadres in voor een nieuw zorgbericht van ons. De zorgmail komt overigens soms in de spambox terecht.)]

    *Wachttijd te lang? Vraag dan de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Zij garanderen maximaal aanvaardbare wachttijden, zodat je sneller aan de beurt bent (een intake vier weken na je eerste contact met een zorgaanbieder, start behandeling tien weken na intake.

    De facturen worden bij Van Otterloo Psychotherapie opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde tijd.

    Wil je switchen naar een restututiepolis? In december kan je overstappen naar andere verzekeraar of binnen je bestaande verzekering te ‘upgraden’ naar een restitutievariant. Let op: niet alle verzekeraars bieden de restitutiemogelijkheid aan. Informatie over restitutiepolissen en premies vind je onder meer op de website van ‘de contractvrije psycholoog’: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

    Check zelf altijd goed je polisvoorwaarden.