Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Aanmelden

Crisis?  Bel je huisarts, de huisartsenpost. Deze huisartsen kunnen zo nodig de ggz crisisdienst inschakelen als iemand acuut gevaarlijk is voor zichzelf en/of de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan agressie of verwardheid.


[Recente updates: 13-7-24, 24-6-24, 20-6-24, 18-6-24, 3-6-24, 16-5, 15-4, 2-4, 18-3-24, 1-3-24, 21-2-24, 24-1-24, 5-1-24, 18-12-23]

Momenteel is alleen aanmelding niet mogelijk in verband met de zomerstop. Medio augustus worden aanmeldingen weer beantwoord.

Intake voor basis-ggz is mogelijk eind augustus/september.

Voor behandeling in de SGGZ (langerdurende psychotherapie), voor de partnerrelatietherapie, en voor psychodiagnostiek is de wachtlijst te lang en is momenteel een aanmeldstop.

Informatie over de praktijk: Opleidingspraktijk Van Otterloo Psychotherapie voert individuele behandelingen, en partnerrelatie therapie uit in de basis én de gespecialiseerde ggz . Ook is er mogelijkheid voor psychodiagnostisch onderzoek naar ADHD en ASS. De onderzoeken en behandelingen die wij doen worden vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. *1

Behandelmedewerkers in de  zijn Merel van Loo, Marije Neuman en Anke Hulshof, Jocelyne Posthumus en Eelco van Doorn; allen psycholoog dan wel gz-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut en behandelen in de SGGZ.  Gert Jan de Vries psycholoog MSc. in de klinische psychologie is werkzaam in de basisGGZ en Dorien van Otterloo (klinish psycholoog-psychotherapeut) is werkzaam in zowel basis- als SGGZ.

Gert Jan verricht psycho-diagnostisch onderzoek naar ADHD en Autisme Spectrum Stoornis. Hierbij wordt soms ook gebruik gemaakt van intelligentieonderzoek d.m.v. de WAIS. Aansluitend op het onderzoek is er beperkt mogelijkheid voor diagnosespecifieke behandeling (veelal psycho-educatie en leren omgaan met de moeilijkheden bij ADHD en ASS). Tevens behandelt hij in de basis-ggz clienten met enkelvoudige problematiek en/of levensvragen.

Dorien van Otterloo is verantwoordelijk voor aanmeld-coördinatie en intake. Daarnaast verricht zij partnerrelatiegesprekken daar waar dit is geïndiceerd in het kader van een individuele behandeling.

Informatie over aanmeldmogelijkheden: 

Aanmelding voor kortdurende behandeling bij Gert Jan de Vries is mogelijk per medio augustus.

Aanmelding voor partnerrelatie-gesprekken bij Dorien is momenteel niet mogelijk .

Aanmelding voor behandeling in de  SGGZ:  momenteel niet mogelijk. 

Aanmelding voor psychodiagnostisch onderzoek momenteel niet mogelijk.

 

Informatie over kosten van behandeling en facturatie:  Van Otterloo psychotherapie werkt grotendeels zonder contracten met verzekeraars.

Wel zijn er contracten met Zorg en Zekerheid en met DSW; ook in 2024. Ben je verzekerd bij DSW of Zorg en Zekerheid dan worden de kosten volledig vergoed.

 Er zijn nog enkele verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden in 2024 [Menzis, ASR en Aevitae]. Vergoeding bij bij deze verzekeraars is bij een restitutiepolis: 100%.

Voor de overige verzekeraars geldt bij een naturapolis een vergoeding van circa 65%  Voor informatie restitutie-mogelijkheden en premies: zie onderaan deze pagina.* 

Het eigen risico wordt bij voortzetting van behandeling in een opvolgend jaar opnieuw aangesproken ook al heb je over het jaar van  dus ook eigen risico betaald.  De tarieven voor behandeling zijn verschillend per ‘beroepsgroep’. Klik voor op de beroepsgroep om het tarief te zien: klinisch psycholoog (Dorien), ‘gz-psycholoog‘ en ‘overige beroepen’ (hieronder vallen de behandelmedewerkers die als basispsycholoog in opleiding tot psychotherapeut zijn) en psychotherapeut (ter informatie). De facturen worden bij Van Otterloo Psychotherapie opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde tijd. De factuur ontvang je digitaal in je email met een beveiligingscode via je telefoon. Hiervoor is het belangrijk dat je wijzigingen in je telefoonnummer of email-adres tijdig doorgeeft.

Ontijdige afzegging: (dwz korter dan twee werkdagen voor de afspraak) of no show wordt betaald door de cliënt. We brengen je dan de tijd voor de geplande sessie in rekening (zie onder). Indien je een bel- of online-afspraak met je behandelaar afzegt dan gelden dezelfde afzegregels.

Informatie voor verwijzers: De procedure voor aanmelding is: cliënt meldt zich via mijn website op de aanmeldpagina. Dan volgt een beveiligde zorgmail-uitwisseling met cliënt waarna cliënt te horen krijgt of intake bij ons mogelijk is. Cliënt dient vervolgens zelf de verwijsbrief via zorgmail te verzenden. Na ontvangst van de verwijsbrief wordt cliënt een datum voor een eerste intakegesprek voorgelegd en krijgt cliënt informatie m.b.t. behandeling, AVG, rechten en plichten e.d. Ook krijgt cliënt een verzoek tot voorbereiding voor het intakegesprek (beantwoorden levensloopvragenlijst en ondertekening verklaring te zijn geïnformeerd). Na intake bij de praktijkhouder wordt bepaald of cliënt een behandeling aangeboden krijgt bij 1 van de behandelmedewerkers.

Aanmelding of vragen: Vul in het vak hieronder je e-mailadres in. Je krijgt vervolgens een zorgmailbericht. Na aanklikken word je doorgelinkt naar een secure-emailpagina. Je krijgt vervolgens een mail vanuit het beveiligde ‘zorgmail’. Klik daar nogmaals op en je ontvangt op je emailadres een code om mee in te loggen. Je kunt dus niet direct vanuit je postvak replyen op een zorgmail van ons;  je kan er alleen in door via internet in te loggen op de secure-emailpagina. Heb je geen zorgmailtje van ons maar wil je contact? Vul dan in het aanmeldvak opnieuw je e-mailadres in voor een nieuw zorgbericht van ons!

  Wachttijd te lang? Vraag dan de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Zij garanderen maximaal aanvaardbare wachttijden, zodat je sneller aan de beurt bent (een intake vier weken na je eerste contact met een zorgaanbieder, start behandeling tien weken na intake.

   

  *1 Een lijst met DSM-classificaties die wij wel en niet behandelen treft u aan op de pagina ‘Psychotherapie‘.  Onder het tabblad ‘Tarieven’ tref je informatie over kosten die samenhangen met niet-verzekerde zorg zoals de behandeling van de DSM-classificatie ‘Partner-relatieprobleem’ en mijn supervisie-tarief.

  *2 Wil je switchen naar een restitutiepolis? In december kan je overstappen naar andere verzekeraar of binnen je bestaande verzekering te ‘upgraden’ naar een restitutie-variant. Let op: niet alle verzekeraars bieden de restitutiemogelijkheid aan. Informatie over restitutiepolissen en premies vind je onder meer op de website van ‘de contractvrije psycholoog’: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

  Een nieuw betalingssysteem (ZorgPrestatieModel) is vanaf januari 2022 is er in gebruik genomen in de ggz dat neer komt op facturatie per sessie ipv jaarlijkse facturatie. https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten. De facturatie is van start gegaan in de tweede helft van de maand juni 2022

  Coronabeleid Als het nodig is vinden de gesprekken plaats via beeldbellen, soms via de telefoon via Signal (de veilige whatsapp) of gewoon bellen. Het up-to-date praktijkbeleid m.b.t. het coronavirus krijg je bij je eerste uitnodiging per (zorg)mail toegestuurd.