Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Aanmelden

Crisis?  Bel je huisarts, de huisartsenpost of  Altrecht Acute Psychiatrie (030-2308585). Je kan de ggz crisisdienst bellen als iemand acuut gevaarlijk is voor zichzelf en/of de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan agressie of verwardheid. Je kan zelf de crisisdienst bellen, maar ook je naasten of je huisarts kunnen aan de bel trekken.


[Update: 5-9-2023]

Informatie over aanmeldmogelijkheden: Aanmelding voor behandeling in de basis-GGZ of specialistische ggz is mogelijk. Aanmelding voor voor psychodiagnostisch onderzoek is mogelijk. Aanmelding voor groepstherapie of partnerrelatietherapie is momenteel niet mogelijk.

Informatie over de praktijk: Opleidingspraktijk Van Otterloo Psychotherapie voert individuele behandelingen, groepstherapie en partnerrelatie therapie uit in de Basis én de SGGZ.  Behandelmedewerkers in de SGGZ zijn Marit Kuijper, Merel van Loo en Marije Neuman, allen psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Behandelmedewerkers in de Basis-GGZ zijn Marit Kuijper (onder meer partnerrelatiegesprekken) en Gert Jan de Vries psycholoog MSc. (diagnostiek en levensvragen).

Van Otterloo Psychotherapie verricht tevens psycho-diagnostisch onderzoek, naar ADHD en Autisme Spectrum Stoornis. Hierbij wordt soms ook gebruik gemaakt van intelligentieonderzoek d.m.v. de WAIS. Aansluitend op het onderzoek is er beperkt mogelijkheid voor diagnosespecifieke behandeling (veelal psycho-educatie en leren omgaan met de moeilijkheden bij ADHD en ASS). Onderzoeken worden uitgevoerd door Gert Jan de Vries. Er is momenteel een wachtlijst van 0-2  maanden. Na aanmelding word je op een wachtlijst geplaatst en word je opgeroepen zodra er plek is.

Informatie over kosten van behandeling en facturatie: Van Otterloo psychotherapie werkt zonder contracten met verzekeraars. Vergoeding bij een naturapolis: circa 65%  Vergoeding bij een restitutiepolis: 100%. Voor informatie restitutie-mogelijkheden en premies: zie onderaan deze pagina.* Het eigen risico wordt bij voortzetting van behandeling in 2024 opnieuw aangesproken ook al heb je over 2023 dus ook eigen risico betaald.  De tarieven voor behandeling zijn verschillend per ‘beroepsgroep’. Klik voor op de beroepsgroep om het tarief te zien: klinisch psycholoog (Dorien), ‘gz-psycholoog‘ en ‘overige beroepen’ (hieronder vallen de behandelmedewerkers), psychotherapeut (ter informatie). De facturen worden bij Van Otterloo Psychotherapie opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde tijd. De factuur ontvang je digitaal in je email met een beveiligingscode via je telefoon. Hiervoor is het belangrijk dat je wijzigingen in je telefoonnummer of emailadres tijdig doorgeeft.

Ontijdige afzegging: (dwz korter dan twee werkdagen voor de afspraak) wordt betaald door de cliënt. We brengen je dan de geplande sessiekosten in rekening (zie onder). Indien je een bel- of videobel-afspraak met je behandelaar afzegt dan zijn dezelfde afzegregels van toepassing.

Een nieuw betalingssysteem (ZorgPrestatieModel) is vanaf januari 2022 is er in gebruik genomen in de ggz dat neer komt op facturatie per sessie ipv jaarlijkse facturatie. https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten. De facturatie is van start gegaan in de tweede helft van de maand juni 2022

Coronabeleid Als het nodig is vinden de gesprekken plaats via beeldbellen, soms via de telefoon via Signal (de veilige whatsapp) of gewoon bellen. Het up-to-date praktijkbeleid m.b.t. het coronavirus krijg je bij je eerste uitnodiging per (zorg)mail toegestuurd.

Informatie voor verwijzers: De procedure voor aanmelding is: cliënt meldt zich via mijn website op de aanmeldpagina. Dan volgt een beveiligde zorgmail-uitwisseling met cliënt waarna cliënt te horen krijgt of intake bij ons mogelijk is. Cliënt dient vervolgens zelf de verwijsbrief via zorgmail te verzenden. Na ontvangst van de verwijsbrief wordt cliënt een datum voor een eerste intakegesprek voorgelegd en krijgt cliënt informatie m.b.t. behandeling, AVG, rechten en plichten e.d. Ook krijgt cliënt een verzoek tot voorbereiding voor het intakegesprek (beantwoorden levensloopvragenlijst en ondertekening verklaring te zijn geïnformeerd). Na intake bij de praktijkhouder wordt bepaald of cliënt een behandeling aangeboden krijgt bij 1 van de behandelmedewerkers.

Vragen of aanmeldingen: Vul in het vak hieronder je e-mailadres in. Je krijgt vervolgens een zorgmailbericht. Na aanklikken word je doorgelinkt naar een secure-emailpagina. Je krijgt vervolgens een mail vanuit het beveiligde ‘zorgmail’. Klik daar nogmaals op en je ontvangt op je emailadres een code om mee in te loggen. Je kunt dus niet direct vanuit je postvak replyen op een zorgmail van ons;  je kan er alleen in door via internet in te loggen op de secure-emailpagina. Heb je geen zorgmailtje van ons maar wil je contact? Vul dan in het aanmeldvak opnieuw je e-mailadres in voor een nieuw zorgbericht van ons!

    Wachttijd te lang? Vraag dan de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Zij garanderen maximaal aanvaardbare wachttijden, zodat je sneller aan de beurt bent (een intake vier weken na je eerste contact met een zorgaanbieder, start behandeling tien weken na intake.

    *Wil je switchen naar een restututiepolis? In december kan je overstappen naar andere verzekeraar of binnen je bestaande verzekering te ‘upgraden’ naar een restitutievariant. Let op: niet alle verzekeraars bieden de restitutiemogelijkheid aan. Informatie over restitutiepolissen en premies vind je onder meer op de website van ‘de contractvrije psycholoog’: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

    Check zelf altijd goed je polisvoorwaarden.