Aanmelden

Crisis?  Bel je huisarts, de huisartsenpost of  Altrecht Acute Psychiatrie (030-2308585). Je kan de ggz crisisdienst bellen als iemand acuut gevaarlijk is voor zichzelf en/of de omgeving. Denk bijvoorbeeld aan agressie of verwardheid. Je kan zelf de crisisdienst bellen, maar ook je naasten of je huisarts kunnen aan de bel trekken.

———————————————————————————————————————————————-

Helaas is er behalve voor de schemagroep van september momenteel geen aanmeldingsmogelijkheid voor behandeling bij  Opleidingspraktijk Van Otterloo Psychotherapie:  [Update: 13-5-2022]

Affectfobie-groepstherapie (start september ’22, febr ’23 en april ’23). Aanmelden is mogelijk via www.praktijkfvl.com

Schemagroepstherapie jong-volwassenen (start september ’22) aanmelden is mogelijk. Graag via onderstaand aanmeldvak.

Supervisie EFT & VGCt bij Dorien: aanmelden is mogelijk. Start is mogelijk vanaf juni 2022.

Wachttijd tussen intake en start behandeling: meestal rond de 2 a 3 maanden. Na intake/indicatiestelling is dit beter in te schatten.

NB Dorien neemt zelf momenteel geen cliënten aan voor partnerrelatie therapie.

De affectfobie groepstherapie:

Femke van Londen biedt binnen haar eigen praktijk een doorlopende (half-open) groep waarbij instapmomenten zijn in februari en september. Deze groep vindt plaats op de vrijdagochtend.  Aan deze groep kan je maximaal een jaar deelnemen.

Daarnaast biedt Femke in samenwerking met Van Otterloo Psychotherapie een gesloten AFT-groep aan. De volgende begint in april 2023 en vindt plaats op de donderdagochtend (26 bijeenkomsten; geen tussentijdse instapmogelijkheid).

Beiden groepen worden gegeven onder leiding van Femke van Londen. Vragen en aanmeldingen gaarne via www.praktijkfvl.com

Schematherapiegroep jongvolwassenen (t/m circa 24 jaar) start jaarlijks in februari en in september (20 bijeenkomsten) o.l.v. Eva Broomans en een co-therapeut.

Coronabeleid In navolging van de richtlijnen van de overheid vinden de gesprekken met aangepaste maatregelen op locatie plaats maar soms via beeldbellen, soms via de telefoon via Signal (de veilige whatsapp) of gewoon bellen. Het up-to-date praktijkbeleid m.b.t. het coronavirus krijg je bij je eerste uitnodiging per (zorg)mail toegestuurd.

Ontijdige afzegging: (dwz korter dan twee werkdagen voor de afspraak) wordt betaald door de cliënt. We brengen je dan de geplande sessiekosten in rekening (zie onder). Indien je een bel- of videobel-afspraak met je behandelaar afzegt dan zijn dezelfde afzegregels van toepassing.

Informatie over de facturatie:

Van Otterloo psychotherapie werkt zonder contracten met verzekeraars. Vergoeding bij een naturapolis: circa 65%  Vergoeding bij een restitutiepolis: 100%. Voor informatie restitutie-mogelijkheden en premies: zie onderaan deze pagina.**

Vanaf januari 2022 wordt er een ander betalingssysteem in gebruik genomen in de ggz dat neer zal komen op facturatie per sessie ipv jaarlijkse facturatie. https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten. De facturen worden opgesteld op basis van de werkelijk gerealiseerde tijd. De facturatie gaat van start in de tweede helft van de maand mei.  Het eigen risico wordt bij voortzetting van behandeling in 2023 opnieuw aangesproken ook al heb je over 2022 dus ook eigen risico betaald.

Een telefonische screening met praktijkhouder (Nza-tarief klinisch psycholoog) kost € 81,02 vanaf 15 minuten en 135,37 vanaf 30 minuten. Zie verder bij tabblad tarieven voor verdere informatie over de kosten van behandeling.

Informatie voor verwijzers: De procedure voor aanmelding is: cliënt meldt zich via mijn website op de aanmeldpagina. Dan volgt een beveiligde zorgmail-uitwisseling met cliënt waarna cliënt te horen krijgt of intake bij ons mogelijk is. Cliënt dient vervolgens zelf de verwijsbrief via zorgmail te verzenden. Na ontvangst van de verwijsbrief wordt cliënt een datum voor een eerste intakegesprek voorgelegd en krijgt cliënt informatie m.b.t. behandeling, AVG, rechten en plichten e.d. Ook krijgt cliënt een verzoek tot voorbereiding voor het intakegesprek (beantwoorden levensloopvragenlijst en ondertekening verklaring te zijn geïnformeerd). Na intake bij de praktijkhouder wordt bepaald of cliënt een behandeling aangeboden krijgt bij 1 van de behandlmedewerkers.

Vragen of aanmeldingen: Vul in het vak hieronder je e-mailadres in. Je krijgt vervolgens een zorgmailbericht waarmee je – na aanklikken – wordt je doorgelinkt naar een secure-emailpagina. Je krijg vervolgens een mail vanuit het beveiligde ‘zorgmail’. Klik daar nogmaals en je ontvangt een code om mee in te loggen. NB Die code verloopt na 15 minuten. Je kunt een nieuwe code opvragen door nogmaals ‘bericht lezen’ in je postvak aan te klikken. ( Je kunt maximaal tweemaal replyen per zorgmail van ons. Vul daarna in het aanmeldvak opnieuw je emailadres in voor een nieuw zorgbericht van ons. De zorgmail komt overigens soms in de spambox terecht.)]

    *Wachttijd te lang? Vraag dan de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Zij garanderen maximaal aanvaardbare wachttijden, zodat je sneller aan de beurt bent (een intake vier weken na je eerste contact met een zorgaanbieder, start behandeling tien weken na intake.

    Wil je switchen naar een restututiepolis? In december kan je overstappen naar andere verzekeraar of binnen je bestaande verzekering te ‘upgraden’ naar een restitutievariant. Let op: niet alle verzekeraars bieden de restitutiemogelijkheid aan. Informatie over restitutiepolissen en premies vind je onder meer op de website van ‘de contractvrije psycholoog’: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2021/12/Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-in-BGGZ-en-SGGZ-2022-Contractvrije-Psycholoog.pdf&hl=en

    Check zelf altijd goed je polisvoorwaarden.