Aanmelden

Update: 26 september 2018: Voor individuele behandeling is er momenteel plek bij Femke van Londen.

Aanmelding is mogelijk voor:

*In 2019 zullen twee nieuwe schematherapiegroepen starten (vermoedelijk per begin januari en per begin maart op de maandagmiddag en de vrijdagmiddag) bestaande uit 18 bijeenkomsten.

 

Controleer voordat je je aanmeldt eerst je polisvoorwaarden. Bij sommige (natura)polissen is de vergoeding bij ‘ongecontracteerde zorg’ dermate laag dat het zelf te betalen deel voor de cliënt uitkomt op 1000,- euro (voor een laag-frequente behandeling van 800 tot 1800 minuten) of 2000,- euro (voor een hoog frequente behandeling van tot 1800 tot 3000,- minuten). Zie verder onder tabblad ‘tarieven en vergoedingen’.

Mocht er sprake zijn van een verwijzing door huisarts of gz-psycholoog  dan ontvangen we de verwijsbrief graag op voorhand. De kosten voor het screeningsgesprek worden vergoed door de ziektekosten verzekeraar. Aan de screening zijn – behalve het eigen risico  – geen kosten voor de cliënt verbonden bij een restitutiepolis.

In december 2018 is het mogelijk om overstappen op een restitutiepolis. Behandeling brengt dan op onze praktijk – behalve het eigen risico – geen kosten met zich mee.

Door het verzenden van je emailadres in onderstaand vak maak je kenbaar dat je contact wilt opnemen. We zullen we via een beveiligde mail-verbinding van zorgmail ragen over individuele therapie, groepstherapie en partnerrelatietherapie kun je kenbaar maken  Na je bericht aanvullende vragen en informatie met je uitwisselen. Indien van toepassing zullen we je via dit medium een uitnodiging geven voor een telefonische screeningsafspraak.

 

Nota Bene:

 

*Als je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).