Aanmelden

Update: 14-10-2021:  aanmelden is de komende anderhalve week niet mogelijk. Na de herfstvakantie (maandag 25 oktober 2021) worden vragen mbt aanmelding weer beantwoord.

Individuele therapie: aanmelding pas mogelijk vanaf 25 oktober. (Intake mogelijk eind november. Wachttijd is – na intake – 13 tot 17 weken.)

Schemagroepstherapie jong-volwassenen (feb ’22) en affectfobie-groepstherapie (dec ’21 of febr ’22): aanmelding mogelijk vanaf 25 oktober.

Partnerrelatie-gesprekken (voor eigen rekening) bij Marit Kuijper of Eva Broomans: aanmelding mogelijk vanaf 25 oktober.

Supervisie EFT & VGCt bij Dorien: aanmelden mogelijk. Start vanaf november/december 2021.

Ter info:

Dorien neemt momenteel geen cliënten aan voor individuele of partnerrelatie therapie.

Schematherapiegroep jongvolwassenen (t/m circa 24 jaar) start jaarlijks in februari en in september (20 bijeenkomsten) o.l.v. Eva Broomans.

De affectfobie groepstherapie:  De volgende AFT-groep begint op 2 december 2021 (26 bijeenkomsten t/m 7 juli  2022). Dit is een gesloten groep (geen tussentijdse instapmogelijkheid).  Daarnaast is er een doorlopende (half-open) groep waarbij instapmomenten zijn in februari en september (2022) en Aan deze groep kan je maximaal een jaar deelnemen.)

Coronabeleid: In navolging van de richtlijnen van de overheid vinden de gesprekken met aangepaste maatregelen op locatie plaats maar soms via beeldbellen, soms via de telefoon via Signal (de veilige whatsapp) of gewoon bellen. Het up-to-date praktijkbeleid m.b.t. het coronavirus krijg je bij je eerste uitnodiging per (zorg)mail toegestuurd.

Ontijdige afzegging (korter dan twee werkdagen voor de afspraak) wordt betaald door de cliënt. We brengen je dan een deel van de sessiekosten in rekening (nl. € 75,- voor een individuele sessie en € 110,- voor een partnerrelatiesessie). Indien je een bel- of videobel-afspraak met je behandelaar afzegt dan zijn dezelfde afzeg-regels van toepassing.

Van Otterloo psychotherapie werkt zonder contracten met verzekeraars. Vergoeding bij een naturapolis: circa 70%  Vergoeding bij een restitutiepolis: 100%. Voor informatie over wanneer verzekeraars helderheid moeten geven over hun restitutie-mogelijkheden en premies: zie onderaan deze pagina.**

Vanaf januari 2022 wordt er een ander betalingssysteem in gebruik genomen in de ggz dat neer zal komen op facturatie per sessie ipv jaarlijkse facturatie. https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten.) Het eigen risico wordt bij voortzetting van behandeling in 2022 opnieuw aangesproken ook al heb je over 2021 dus ook eigen risico betaald).

NB Mocht na het intake-traject geen behandeling volgen dan wordt het traject afgesloten en gefactureerd. De kosten voor dit traject zijn doorgaans 390,- euro (100 tot 200 minuten besteed aan aanmeldcorrespondentie, aanmeldcoördinatie, bestudering levensloopvragenlijst, dossieraanleg, intakegesprek en gespreksverslag). Deze kosten worden bij een naturapolis door je verzekeraar gedeeltelijk (rond de € 250,-) vergoed. Het deel dat niet wordt vergoed kan de praktijk je kwijtschelden. Wel wordt je eigen risico aangesproken en dit kan niet worden kwijtgescholden. Mocht je eigen risico nog niet zijn opgebruikt dan kun je overwegen de intake pas in het nieuwe jaar te laten plaatsvinden. De wachttijd die er dan zal zijn is echter niet in te schatten.

Vragen of aanmeldingen: Vul in het vak hieronder je e-mailadres in. Je krijgt vervolgens een zorgmailbericht waarmee je – na aanklikken – wordt doorgelinkt naar een secure-emailpagina. Klik daar nogmaals en je ontvangt een code om mee in te loggen. Die code verloopt na 15 minuten. Je kunt een nieuwe code opvragen door nogmaals ‘bericht lezen’ in je postvak aan te klikken. ( Je kunt maximaal tweemaal replyen per zorgmail van ons. Vul daarna in het aanmeldvak opnieuw je emailadres in voor een nieuw zorgbericht van ons. De zorgmail komt overigens soms in de spambox terecht.)

  *Wachttijd te lang? Vraag dan de zorgaanbieder of je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling. Zij garanderen maximaal aanvaardbare wachttijden, zodat je sneller aan de beurt bent (een intake vier weken na je eerste contact met een zorgaanbieder, start behandeling tien weken na intake.

  ** Onderstaande informatie is afkomstig van de website ‘Independer’, (Van Otterloo psychotherapie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor deze informatie):

  ‘Op welke data moet je het nieuws in de gaten houden om een goede keus te maken voor je zorgverzekering in 2022?

  12 november 2021

  Op deze datum moeten alle zorgverzekeraars hun premies voor 2022 bekend gemaakt hebben. Je weet nu wat de zorgverzekering die je nu hebt in 2022 kost en welke vergoedingen gelden. Tegen die tijd vind je in ons premieoverzicht een overzicht van alle zorgpremies.

  31 december 2021

  Dit is de laatste dag om je nieuwe verzekering af te sluiten. Zeg je zelf je oude verzekering op? Dan heb je nog tot 31 januari 2022 de tijd om over te stappen.

  31 januari 2022

  Als je je oude verzekering voor 31 december hebt opgezegd, mag je nog een nieuwe zorgverzekering afsluiten tot 31 januari 2022. Deze verzekering gaat met terugwerkende kracht in.’