Aanmelden

(Update: 21 januari 2020)

Wegens uitbreiding van behandelcapaciteit is er vanaf medio april/begin mei 2020 weer ruimte voor nieuwe behandeling.

Een intake-gesprek kan van af tweede helft maart 2020 ingepland worden. We adviseren cliënten met een natura-polis deze te ‘upgraden’ naar een zuivere restitutiepolis (mogelijk t/m 31 januari) of om zich te wenden tot een praktijk die een contract heeft afgesloten met hun betreffende verzekeraar.

Op donderdag 13 februari 2020 start een nieuwe 18 keer-affectfobie-groep (nog 1 plek beschikbaar).

In de lopende AFT-groep (semi-open) is per maart ruimte voor een aantal nieuwe instromers. Aanmelden hiervoor is mogelijk.

Onderaan de pagina bevindt zich het contactformulier t.b.v. vragen en aanmelding. De schematherapiegroep van maart zit inmiddels vol. Aanmelden voor de groep van maart is niet meer mogelijk.

Supervisie EFT en supervisie en VGcT  bij Dorien is weer mogelijk vanaf april 2020. 

Dorien neemt geen cliënten aan voor individuele of partnerrelatie therapie. Wel is na intake een intensief partnerrelatie traject bij Dorien en een HMV-trainer (medewerker van de praktijk) mogelijk.

Wachttijden:
Reactie op eerste vraag via onderstaand e-mail-vak: binnen enkele dagen.

Wachttijd tot intake: ongeveer 5 weken.

Wachttijd tussen intake en behandeling: ongeveer 7 weken na intake.

De afspraak voor screening&intake wordt ingepland na ontvangst verwijsbrief van huisarts of GZ-psycholoog.

Van Otterloo psychotherapie werkt zonder contracten met verzekeraars. Controleer voordat je je aanmeldt eerst je polisvoorwaarden. Bij sommige (natura)polissen is de vergoeding bij ‘ongecontracteerde zorg’ dermate laag dat het zelf te betalen deel voor de cliënt uitkomt op 1000,- euro voor een laag-frequente behandeling van 800 tot 1800 minuten (ongeveer 10 tot 25 gesprekken van 45 minuten) of 2000,- euro voor een hoog frequente behandeling van tot 1800 tot 3000,- minuten (ongeveer 25 tot 45  gesprekken van 45 minuten). Ook aan de intake zijn soms hoge kosten verbonden afhankelijk van hoeveel behandel minuten zijn opgegaan aan directe en indirecte tijd. (167,- (0 tot 100 minuten), 345,- (100 tot 200 min.) of 665,- (200 tot 400 min.)

Zie verder onder tabblad ‘tarieven en vergoedingen’.

Eind december 2019 is het mogelijk om een naturapolis om te zetten in een restitutiepolis of van verzekeraar te switchen. Behandeling brengt dan op onze praktijk – behalve het eigen risico – geen kosten met zich mee.

Partnerrelatietherapie wordt vergoed als de therapie in het kader van de problematiek van 1 van de individuen (of de individuele problematiek van beiden) plaats vindt. Cliënten herstellen sneller van hun individuele problemen als ze zich veilig en geliefd voelen binnen de partnerrelatie blijkt uit onderzoek. Dus al met al een zeer zinnige therapie voor de cliënten die voelen dat het niet loopt of beter kan in de relatie.

Ook voor partnerrelatie-therapie is een verwijsbrief van de huisarts of van de eerstelijns (basis-ggz-psycholoog) nodig en er moet bij (tenminste) 1 van de partners een dsm-classificatie gesteld kunnen worden. Of die diagnose te stellen is zal blijken tijdens het intake-traject. Het intake-traject wordt sowieso vergoed.

Een vraag stellen of aanmelden: Vul in het vak hieronder je e-mailadres in. Je ontvangt binnen enkele dagen een mail van ons via zorgmail-protected email met een aanmeldvragenlijst.(Let op: De zorgmail komt soms in de spambox terecht.)

[Het wijst zich in principe vanzelf. Je krijgt binnenkort een zorgmailbericht op het ingevulde e-mailadres. Als je ‘bericht lezen’ aanklikt kom je op een op een secure-emailpagina op internet. Op dat moment wordt een code naar je emailadres gestuurd. Die gebruik je om in te loggen op de secure-email. Als je toegangscode is verlopen (15 minuten na ontvangst) kun je een nieuwe inlogcode opvragen door opnieuw op ‘bericht lezen’ in je postvak te klikken. Iedere keer dat je een toegangscode ontvangt krijg je na het inloggen 15 minuten de tijd om te repyen.]
*Op elk zorgmailbericht van ons kun je twee maal replyen.

 

Aanmelden bij John Kersten kan via www.hethuisvoorpsychotherapie.nl.

*Als je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Je zorgverzekeraar kan je ondersteunen, zodat je binnen vier weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen tien weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).