Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Anke Hulshof

Anke Hulshof MSc (1987) is GZ-Psycholoog in opleiding tot psychotherapeut. Geeft schematherapie EMDR en oplossingsgerichte therapie.

•    GZ-Psycholoog  (BIG)
•    EMDR
•    Oplossingsgerichte therapeut
•    Schematherapeut

Sinds mijn afstuderen in 2010 ben ik in diverse settings werkzaam in de GGZ
Ik heb gewerkt bij de militaire GGZ, in vrijgevestigde praktijken en daarnaast heb ik diverse functies bekleed bij Altrecht. Tevens heb ik een eigen praktijk voor behandeling in de basis-GGZ en ook ben ik als supervisor verbonden aan het centrum voor psychodiagnostiek van Altrecht.
Ik ben geschoold in de volgende methodieken:
•    Cognitieve gedragstherapie
•    EMDR
•    Oplossingsgerichte therapie
•    Schematherapie
Ik werk graag conform de richtlijn en hecht veel belang aan goede en zorgvuldige diagnostiek. Ik ben van mening dat werken vanuit een specifiek behandelkader duidelijkheid en richting verschaft en daardoor veiligheid biedt. Toch denk ik ook dat uiteindelijk de authenticiteit en flexibiliteit in het contact met de cliënt van nog groter belang zijn. Ik richt me graag op de onderliggende dynamiek van de klachten. Ik denk dat voor de cliënt het inzicht in diens dynamiek nog de meeste winst oplevert.