Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

EMDR

dorienvanotterloo-sliderfoto

Emdr

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot emdr, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van bepaalde traumatische gebeurtenissen of herinneringen. Soms kunnen gebeurtenissen diep ingrijpen je leven. Je kunt hierdoor psychische klachten ontwikkelen. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis(sen) die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Emdr is een passend behandeling als je last hebt van dit soort traumagerelateerde angstklachten.