Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Cursus van Gottman

Bekijk hier de hand-out.