PT-opleiding

PT-opleiding - Dorien van Otterloo

Van Otterloo Psychotherapie begeleidt psychologen in hun opleiding tot psychotherapeut. Sinds 2010 werken we samen met de RINO Amsterdam en vanaf 2021 ook met de RINO Utrecht.

Momenteel is er geen vacature open voor een opleidingsplaats. Wanneer er weer wordt geworven (vermoedelijk voorjaar 2023) voor de opleiding die start in 2024,  zal er op de vacature-pagina van de website Rino-Utrecht en op deze plek een vacaturetekst worden gepubliceerd .

Collega gezocht

Momenteel zoeken we tevens een collega, bij voorkeur  een senior psychotherapeut van rond de 50, die plezier heeft in de samenwerking met collega’s en het leuk vindt om door in de intervisie de kneepjes van het vak over te dragen aan een jongere generatie, en die zich vanaf 1 januari 2021 wil vestigen in ons ruime praktijkpand op de Biltstraat 190.

We bieden een behulpzame, gezellige, kameraadschappelijke edoch gedreven werksfeer met zowel focus op het goed overdragen van het vak als op maximale vrijheid in het bestieren van de eigen praktijk. Ruime eigen praktijkruimte – naar eigen inzicht in te richten en naar eigen behoefte te delen bij parttime-gebruik. Naast de eigen kamer is er een groot souterrain (met een buitenterras) waar geluncht, vergaderd en gerefereerd kan worden.

Van Otterloo Psychotherapie legt zich al ruim 10 jaar toe op het opleiden tot psychotherapeut BIG en beschikt over een ruim netwerk. Momenteel zijn er vijf opleidelingen actief binnen de praktijk. Op dit moment bestaat het kern-opleidingsteam uit vier Psychotherapeuten en een GZ-psycholoog. Daarnaast nemen zo’n 6 andere professionals deel aan verschillende multidiciplinaire intervisies.

Mocht het je aanspreken om je als psychotherapeut te vestigen in ons pand en als intervisie-lid de gelederen te komen versterken dan ben je van harte welkom voor een kennismaking!