PT-opleiding

PT-opleiding - Dorien van Otterloo

Van Otterloo Psychotherapie begeleidt psychologen in hun opleiding tot psychotherapeut. Sinds 2010 werken we samen met de RINO Amsterdam en vanaf 2021 ook met de RINO Utrecht.

Momenteel is er een vacature open voor een opleidingsplaats voor de opleiding die start in 2024. Op de vacature-pagina van de website Rino-Utrecht is een vacaturetekst gepubliceerd. De tekst is tevens onderaan deze pagina te lezen.

Collega gezocht

Momenteel zoeken we tevens een collega, bij voorkeur  een senior psychotherapeut van rond de 50, die plezier heeft in de samenwerking met collega’s en het leuk vindt om door in de intervisie de kneepjes van het vak over te dragen aan een jongere generatie, en die zich in 2023 wil vestigen in ons ruime praktijkpand op de Biltstraat 190.

We bieden een behulpzame, gezellige, kameraadschappelijke edoch gedreven werksfeer met zowel focus op het goed overdragen van het vak als op maximale vrijheid in het bestieren van de eigen praktijk. Ruime eigen praktijkruimte – naar eigen inzicht in te richten en naar eigen behoefte te delen bij parttime-gebruik. Naast de eigen kamer is er een groot souterrain (met een buitenterras) waar geluncht, vergaderd en gerefereerd kan worden.

Van Otterloo Psychotherapie legt zich al ruim 10 jaar toe op het opleiden tot psychotherapeut BIG en beschikt over een ruim netwerk. Momenteel zijn er drie opleidelingen actief binnen de praktijk.  Het kern-opleidingsteam bestaat uit vijf Psychotherapeuten. Daarnaast nemen zo’n 3 andere professionals deel aan verschillende multidiciplinaire intervisies.

Mocht het je aanspreken om je als psychotherapeut te vestigen in ons pand en als intervisie-lid de gelederen te komen versterken dan ben je van harte welkom voor een kennismaking!

Opleidingsplaats psychotherapie voor een GZ-Psycholoog

Driejarige opleiding Psychotherapie Volwassenen Rino Utrecht

Locatie: opleidingspraktijk Van Otterloo Psychotherapie, Biltstraat 190 te Utrecht.

Start opleiding: medio 2023 of begin 2024.

Start werkzaamheden: mogelijk vanaf januari 2023 met gefaseerde uitbreiding van uren.

Functiebeschrijving

Vanaf de start van het cursorisch onderwijs bestaat het arbeidscontract uit 20 a 24 uur.

Van de opleideling wordt gevraagd 5,25 clientcontact per werkdag van 8 uur te leveren, dit zijn de ‘productieve uren’. Deze uren bestaan uit direct cliënt-contact in de vorm van screenings-, intake- en therapiegesprekken. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit de gebruikelijke verslaglegging en correspondentie.

Een kwart van de aanstellingsuren geldt als productievrije tijd die aangewend kan worden voor opleidingsgerelateerde werkzaamheden. Hieronder vallen ook de wekelijkse intervisie, werkoverleggen, supervisies en praktijkopleidersgesprekken. Gemiddeld vergt dit zo’n drie uur per week.

Gevraagd GZ-Psycholoog m/v 35+ met bij voorkeur:

+ervaring/opleiding in systeemtherapie en/of groepstherapie

+affiniteit met/bereidheid tot het gedeeltelijk uitvoeren van behandeling online

+affiniteit met een specifiek behandelmodel zoals EFT, schematherapie, EMDR, AFT, ACT

Opleiding in één van bovengenoemde referentiekaders strekt tot aanbeveling.

Wij zoeken:

+ Flexibiliteit

+ Stressbestendigheid

+ Openheid

Wij bieden:

+ Veilige, ondersteunende, werksfeer

+ Open(hartige) team-mentaliteit

+ Goed opgeleide, plezierige en enthousiaste collega’s

+ Leeromgeving met voldoende uitdaging en inspiratiebronnen

Informatie over de praktijk, de medewerkers en het opleidingsteam is te vinden op www.dorienvanotterloo.nl

Geïnteresseerden kunnen mailen naar:

Sollicitatiebrieven kunnen worden gestuurd t/m maart 2023.