Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

PT-opleiding

Van Otterloo Psychotherapie begeleidt psychologen in hun opleiding tot psychotherapeut; sinds 2010 in samenwerking met de RINO Amsterdam en vanaf 2021 ook met de RINO Groep afdeling Utrecht. Voor het opleidingsteam zoeken wij een collega-vrijgevestigd psychotherapeut die zich in ons pand zou willen vestigen en zou willen deelnemen aan onze intervisiebijeenkomsten. Ook zijn wij geïnteresseerd in samenwerking met andere aanbieders van opleidingsplaatsen. Zie onderaan deze pagina voor meer informatie.

In 2024 start er weer een medewerker van van Otterloo Psychotherapie met de opleiding tot psychotherapeut bij de RINO Groep afdeling Utrecht (start begin 2024).  Het betreft een opleidingsplaats voor een GZ-psycholoog. De aankondiging is niet meer te zien op de vacature-pagina van de website RINO Groep (zie onder tabblad BIG-opleidingen). De vacaturetekst is direct hieronder te lezen. De sollicitatieprocedure is overigens nagenoeg afgerond.

Opleidingsplaats psychotherapie voor een GZ-Psycholoog

Driejarige opleiding Psychotherapie Volwassenen RINO Groep afdeling Utrecht

Praktijklocatie: opleidingspraktijk Van Otterloo Psychotherapie, Biltstraat 190 te Utrecht.

Start opleiding: begin 2024.

Start werkzaamheden: tweede kwartaal 2023 met gefaseerde uitbreiding van uren.

Functiebeschrijving

Vanaf de start van het cursorisch onderwijs bestaat het arbeidscontract uit 24/32 uur.

Van de opleideling wordt gevraagd 5,25 cliëntcontact per werkdag van 8 uur te leveren, dit zijn de ‘productieve uren’. Deze uren bestaan uit direct cliëntcontact in de vorm van screenings-, intake- en therapiegesprekken. Daarnaast bestaan de werkzaamheden uit de gebruikelijke verslaglegging en correspondentie. Een kwart van de aanstellingsuren geldt als productievrije tijd die bestemd is voor opleidingsgerelateerde werkzaamheden. Hieronder vallen ook de wekelijkse intervisie, werkoverleggen, supervisies, praktijkopleidersgesprekken, studieopdrachten en literatuurstudie.

Alle opleidingskosten behalve de leertherapie worden vergoed.

De functie wordt gewaardeerd in schaal 65 CAO-GGZ, trede 0 tm 4 afhankelijk van ervaringsjaren.

Van Otterloo Psychotherapie is niet aangesloten bij een pensioenvoorziening. Een compensatie wordt in het salaris verdisconteerd in de vorm van een pensioentoeslag.

Freelance dienstverband behoort tot de mogelijkheden.

Gevraagd GZ-Psycholoog met bij voorkeur:

+ervaring/opleiding in systeemtherapie en/of groepstherapie

+affiniteit met/bereidheid tot het gedeeltelijk uitvoeren van behandeling online

+affiniteit met een specifiek behandelmodel zoals EFT, schematherapie, EMDR, AFT, ACT

Opleiding in één van bovengenoemde referentiekaders strekt tot aanbeveling.

Wij zoeken:

+ Flexibiliteit

+ Stressbestendigheid

+ Openheid

+ Ondernemingszin

Wij bieden:

+ Veilige, ondersteunende, werksfeer

+ Open(hartige) team-mentaliteit

+ Goed opgeleide, plezierige en enthousiaste collega’s

+ Leeromgeving met voldoende uitdaging en inspiratiebronnen

Informatie over de praktijk, de medewerkers en het opleidingsteam is te vinden op www.dorienvanotterloo.nl

Geïnteresseerden kunnen mailen naar: dorien@dorienvanotterloo.nl  Per mail kan eventueel een telefonische afspraak worden gemaakt. Sollicitatiebrieven kunnen worden gestuurd t/m maart 2023.

 

Collega gezocht

Momenteel zoeken we tevens een collega, bij voorkeur  een senior psychotherapeut van rond de 50, die plezier heeft in de samenwerking met collega’s en het leuk vindt om door in de intervisie de kneepjes van het vak over te dragen aan een jongere generatie, en die zich in 2023 wil vestigen in ons ruime praktijkpand op de Biltstraat 190.

We bieden een behulpzame, gezellige, kameraadschappelijke edoch gedreven werksfeer met zowel focus op het goed overdragen van het vak als op maximale vrijheid in het bestieren van de eigen praktijk. Ruime eigen praktijkruimte – naar eigen inzicht in te richten en naar eigen behoefte te delen bij parttime-gebruik. Naast de eigen kamer is er een groot souterrain (met een buitenterras) waar geluncht, vergaderd en gerefereerd kan worden.

Van Otterloo Psychotherapie legt zich al ruim 10 jaar toe op het opleiden tot psychotherapeut BIG en beschikt over een ruim netwerk. Momenteel zijn er drie opleidelingen actief binnen de praktijk.  Het kern-opleidingsteam bestaat uit vijf Psychotherapeuten. Daarnaast nemen zo’n 3 andere professionals deel aan verschillende multidiciplinaire intervisies.

Mocht het je aanspreken om je als psychotherapeut te vestigen in ons pand en als intervisie-lid de gelederen te komen versterken dan ben je van harte welkom voor een kennismaking!

Samenwerkingspartner gezocht. Van Oterloo Psychotherapie is geïnteresseerd in een verkenning van de mogelijkheid om gezamelijk een opleidingsplaats aan te bieden in de regio Utrecht. Graag een mailtje naar dorien@dorienvanotterloo.nl