Opleiding tot psychotherapeut

Opleiding tot psychotherapeut - Dorien van Otterloo

Van Otterloo Psychotherapie begeleidt psychologen in hun opleiding tot psychotherapeut. Sinds 2010 werken we samen met de RINO Amsterdam en vanaf 2021 ook met de RINO Utrecht.

Het is ons streven om elk jaar een nieuwe opleideling aan te nemen. Wanneer er weer wordt geworven voor de opleiding die start in 2022  zal er op de vacature-pagina van de website Rino-Utrecht en op deze plek een vacaturetekst worden gepubliceerd (vermoedelijk begin zomer 2021.

Collega’s gezocht

Momenteel zoeken we twee medehuurders, waarvan één bij voorkeur  een senior psychotherapeut (50+) die plezier heeft in de samenwerking met collega’s en het leuk vindt om door in de intervisie de kneepjes van het vak over te dragen aan een jongere generatie, en die zich vanaf 1 januari 2021 wil vestigen in ons nieuwe praktijkpand in Utrecht-Oost.

We bieden een behulpzame, gezellige, kameraadschappelijke edoch gedreven werksfeer met zowel focus op het goed overdragen van het vak als op maximale vrijheid in het bestieren van de eigen praktijk. Ruime eigen praktijkruimte – naar eigen inzicht in te richten en naar eigen behoefte te delen bij parttime-gebruik. Naast de eigen kamer is er een groot souterrain (met een buitenterras) waar geluncht, vergaderd en gerefereerd kan worden.

Van Otterloo Psychotherapie legt zich al ruim 10 jaar toe op het opleiden tot psychotherapeut BIG en beschikt over een ruim netwerk. Momenteel zijn er vier opleidelingen actief binnen de praktijk en worden twee andere opleidelingen in hun opleidingstraject ‘praktijk-begeleid’. Op dit moment bestaat het opleidingsteam uit vier Psychotherapeuten en een GZ-psycholoog.

Mocht het je aanspreken om je als hulpverlener te vestigen in ons pand en eventueel als intervisie-lid de gelederen te komen versterken dan ben je van harte welkom voor een kennismaking!