Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Psychotherapie

psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. Een lijst met DSM-classificaties waar onze behandeling zich op richt vind je onderaan deze pagina.

 

De therapie bestaat meestal uit gesprekken met een psychotherapeut. Je behandelaar lost je problemen niet op, maar leert je nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van psychotherapie is jouw psychische klachten en problemen op te heffen, of zodanig te verminderen dat je er minder last van hebt.

De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, depressies, identiteitsproblemen, problemen in de relaties met anderen. Vaak liggen negatieve ervaringen aan de problemen ten grondslag zoals bijvoorbeeld verwaarlozing en/of mishandeling in de kindertijd, (andere) schokkende of belastende ervaringen en

Psychotherapeutische behandeling op de praktijk is mogelijk op verwijzing van de huisarts of van een specialist. Voorwaarde is dat er geen sprake is van ernstige verslaving of ernstige suïcidaliteit.

 

Om klachten te verhelpen is een veranderingsproces nodig. Centrale hierin staat: gevoelens toelaten, jezelf accepteren, en anders denken en doen.

Het therapeutisch proces begint met de intake waar je zelf al een actieve rol in hebt door je klachten en je levensloop te beschrijven en een hulpvraag te formuleren. Tijdens de intakefase brengen we je problemen in kaart. Vervolgens maken we met jou een behandelplan, waarin doelen en werkwijzen worden omschreven. Jouw veranderingsproces en vooruitgang zijn voortdurend punt van aandacht in de sessies. Op gezette tijden vul je ROM-vragenlijsten in aan de hand waarvan je vooruitgang kan worden afgelezen.

De relatie met de therapeut vormt het vertrekpunt van waaruit je kunt gaan onderzoeken. Dit onderzoek kan soms pijnlijk en beangstigend zijn. Het is van groot belang dat je je veilig, gesteund en gewaardeerd voelt in de therapeutische relatie. Waar nodig zullen we aandacht besteden aan wat je ervaart in het contact met je behandelaar. We helpen je te ontdekken waar je kracht ligt, hoe je met confrontaties omgaat en helpen je manieren te ontwikkelen waarmee je aan je behoeften en verlangens kan toekomen.

Een sessie duurt in geval van individuele therapie doorgaans drie kwartier. Meestal vinden de sessies wekelijks plaats. Soms is dat misschien onbevredigend kort, soms lijkt het een eeuwigheid, maar we beginnen en eindigen op tijd!
We streven naar het afspreken van een vaste tijd. Deze tijd houden we dan voor jou gereserveerd en we verwachten je dan ook wekelijks op die tijd.

Binnen de psychotherapie bestaan diverse stromingen, zoals cognitieve gedragstherapie, psychoanalytische therapie, ervaringsgerichte (experiëntiële) therapie en systemische therapie. Al deze richtingen hebben hun specifieke verdiensten en maken onderdeel uit van het arsenaal van de psychotherapeut. In de praktijk maken wij gebruik van al deze stromingen. Vaak is cognitieve gedragstherapie de eerste keuze. De verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie die we toepassen worden in onderstaande tabbladen nader toegelicht.

Gangbare dsm-classificaties die binnen deze praktijk gesteld worden zijn:

Wat wij niet behandelen: