Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Supervisie

shutterstock_491945860De supervisie-relatie

Net als bij een psychotherapie is het van belang dat de supervisant zich veilig en gezien voelt in de relatie met de supervisor. Om te kunnen groeien zal een supervisant de eigen kwetsbaarheden en tegen-overdrachten moeten onderzoeken en dat lukt beter in een sfeer van vertrouwen en acceptatie. Bij aanvang van de supervisie investeer ik dan ook in de werkrelatie en hoor ik graag iets over de hechtingsgeschiedenis van de supervisant. Alhoewel de doelstelling anders is dan in een psychotherapie voltrekt zich tijdens de supervisie vaak een heel persoonlijk proces.
Naast het ontdekken van de gevoeligheden en valkuilen worden in de supervisie verschillende manieren van leren toegepast: casusbespreking, rollenspel en het bekijken van videomateriaal van de therapiesessies van de supervisant.
En uiteraard is het van belang voor de supervisie-relatie dat eventuele ergernissen / teleurstellingen / kwetsingen besproken en zoveel mogelijk weggenomen kunnen worden.

Hier kun je formulieren downloaden voor de supervisie Eft en VGcT:

EFT Zelfsupervisieformulier
Model Supervisiecontract VGcT
Voorbereiding supervisie Eft
Supervisieverklaring Eft
VGcT – verklaring gegeven en ontvangen supervisie