Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Relatie

shutterstock_318005648

Relatietherapie is een vorm van systeemtherapie, een therapeutische stroming die klachten en problemen bekijkt vanuit de relationele context. Klachten worden beïnvloed door de mensen met wie je samenleeft en andersom.
Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega’s, hulpverleners etc.). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.

Bij van Otterloo Psychotherapie beperkt de systeemtherapie zich over het algemeen tot partnerrelaties. Soms wordt in het kader van een individuele therapie het ‘systeem’ van de cliënt (bijv. diens gezin) betrokken om het therapie-proces te helpen.
Op de bijgevoegde tabbladen worden de verschillende mogelijkheden op gebied van relatie-therapie beschreven.