Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Emotionally Focussed Therapy

Eft voor paren – Emotionaly focused therapy for couples – is een bewezen effectieve relatietherapiemethode. Het is gebaseerd op onder meer de hechtingstheorie van Bowlby. De therapie maakt gebruik van emotieverdiepende technieken om (echt)paren te helpen hun vicieuze cirkel van angst en pijn te doorbreken. In de de-escalatiefase leer je met je partner de nare patronen herkennen en stopzetten.

Vervolgens kun je werken aan een dieper en veiliger uitwisseling van kwetsbare emoties. Daardoor kunnen opnieuw emotionele ontvankelijkheid en wederkerigheid  ontstaan. We zien dit als een verdiepingsfase: je gaat je eigen emotionele binnenwereld en die van je partner beter begrijpen. Zodoende leer je troostend en geruststellend op de ander te reageren.

Uiteindelijk leidt dit tot een situatie waarin problemen niet meer uitgroeien tot conflicten. Het zijn slechts meningsverschillen die om nieuwe oplossingen of compromissen vragen.

Voor wie


Eft voor paren wordt vanzelfsprekend toegepast bij relatieproblemen. De aanpak is echter ook zinvol als onderdeel van een individuele behandeling. Soms komen cliënten in hun individuele therapie namelijk niet verder. Het ontbreekt hen aan voldoende steun en rust binnen hun partnerrelatie. Het is dan zaak om eerst de relatieproblematiek aan te pakken. Daarna ontstaat er voor de cliënt opnieuw ruimte voor persoonlijke groei.

Eft in de praktijk

Na de gezamenlijke intakegesprek volgt voor beide partners een individueel intakegesprek. De ingevulde levensloopvragenlijst wordt daarbij gebruikt als rode draad.
De bedoeling van het individuele intakegesprek is om beter zicht te krijgen op jouw persoonlijke klachten, gevoeligheden en trauma’s. Het is tevens bedoeld om de vertrouwensband met de therapeut te versterken. De informatie uit dit gesprek zal in meerdere of mindere mate gedeeld worden in de loop van de relatietherapie.
Hierna volgen vooral partnerrelatiegesprekken waarin de emoties centraal staan.
Voor partnerrelatietherapie gelden dezelfde uitgangspunten als voor individuele therapie. De frequentie van de sessies is in de eerste fase doorgaans eens per veertien dagen. Later gaat de frequentie in samenspraak verder omlaag. De contacttijd varieert van 70 minuten tot anderhalf uur.