Groepstherapie

Wat verstaan we onder een ‘schema’?

Iedereen heeft persoonlijke gevoeligheden die naar aanleiding van stelselmatige negatieve ervaringen in de kindertijd kunnen uitgroeien tot een negatieve beleving van jezelf. Soms zijn die zo omvangrijk dat ze in allerlei situaties de kop opsteken en bepalen hoe je in het dagelijks leven functioneert. Dan noemen we zo’n beleving van jezelf een ‘schema.
Een voorbeeld van zo’n schema is ‘mislukking’ of ‘waardeloosheid’.
Als een schema wordt geactiveerd kan dat je in verschillende gemoedstoestanden brengen, bijvoorbeeld een toestand van onthechting of vermijding. Dit noemen we ‘modi’. Modi helpen je om te gaan met de pijnlijke gevoelens die met het schema verbonden zijn. Ze helpen je echter niet om van de negatieve zelfbeleving af te komen.

Wat houdt schema-groepstherapie in?

Schema’s zijn pijnlijk en vaak schaamtevol. We hebben het er niet gemakkelijk over. We kunnen daardoor niet goed aangeven wat we nodig hebben.
In schematherapie leer je je schema’s en modi te herkennen en je bewust te worden van de manier waarop deze in contact met anderen worden opgeroepen.
Het is de bedoeling dat jij in de groep gaat delen wat er in je omgaat aan negatieve zelfbelevingen. Door je uit te spreken en door de reacties die je daarop krijgt ontstaat er ruimte om je zelfbeeld ten positieve bij te stellen.

Tijdens de bijeenkomsten reiken we je informatie aan en leren we je nieuwe vaardigheden aan die je ter plekke oefent. We verwachten een actieve deelname van je. Na iedere bijeenkomst krijg je huiswerkoefeningen mee.

Voor wie?
Deze kortdurende schemagroepstherapie is voor mensen die door hardnekkige schema’s worden geplaagd en deze willen veranderen.

Door wie?
Tweebehandelaren begeleiden de groep. De groepstherapeuten zijn Marijke de Leeuw, Tessel Zwart of Eva Broomans.

Wanneer?
Op dit moment is de planning om begin 2019 één groep te laten starten op maandagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur en een tweede groep op vrijdagmiddag van 14.00 uur tot 15:30 uur.

Voorafgaand aan de groepstherapie onderzoeken we in een intakegesprek of deze groepstherapie iets voor je is. We vragen je dan een schemavragenlijst en een schema-modi-vragenlijst in te vullen.
Aanmelden kan via het reguliere contactformulier op deze website!