Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Tarieven en vergoedingen

Vergoeding

Voor cliënten bij wie een relevante dsm-diagnose gesteld cq voor wie voldoende zorgvraagzwaarte kan worden vastgesteld wordt de behandeling vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Voor volledige vergoeding is bij deze praktijk een restitutiepolis nodig. Een naturapolis vergoed rond de 75% van de kosten.

Facturatie in het ZorgPrestatieModel

Per januari 2022 is de GGZ overgestapt op het ZorgPrestatieModel, dat o.a. een nieuwe manier van factureren omvat. Er wordt nu per sessie afgerekend tegen tarieven die zijn opgesteld door de Nza, ingedeeld per beroepsgroep, aard en tijdsduur. Je krijgt maandelijks een factuur. Daarop staat een betalingstermijn van dertig dagen zodat je tijd hebt om je declaratie bij je verzekeraar in te dienen en uitbetaald te krijgen. Een telefonische screening met praktijkhouder (Nza-tarief klinisch psycholoog) kost € 81,02 vanaf 15 minuten en 135,37 vanaf 30 minuten.

Ziehier een overzicht van de relevante factuurbedragen*:

Tijdsduur IntakeIntakeTherapiesessie
MinutenDorien van OtterlooBehandelmedewerkerBehandelmedewerker
Nza-tarief klinisch psycholoogNza-tarief overige beroepenNza-tarief overige beroepen
45€ 189,47€ 124,15€ 105,22
60€ 216,23€ 142,21€ 124,74
75€ 263,10 € 173,11 € 153,43
90€ 332,80€ 212,35€ 187,50

*Deze en overige tarieven zijn na te zoeken op de tarievenzoeker-ggz https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ (Vul in: Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II)

Behalve de sessies waar je als cliënt zelf bij bent, vindt er binnen deze opleidingspraktijk ook regelmatig overleg plaats over jouw behandeling met werkbegeleiders en supervisoren, onder andere in intervisie-verband. Voor dit intercollegiaal overleg zul je 4 à 5 keer per jaar een factuur ontvangen à € 67.

Een aantal zorgverzekeraars accepteerde in 2021 een digitaal aangeleverde factuur, namelijk ONVZ, VGZ (waaronder VNG, UMC, IZA, UNIVE, EUCARE, CARESCO), DITZO/De AMERSFOORTSE (beiden onderdeel van ASR). Naar deze verzekeraars wordt in 2022 in eerste instantie een digitale factuur gestuurd. Mocht jouw verzekeraar daar tussen zitten dan ontvang je in eerste instantie dus géén papieren factuur maar mogelijk wel in tweede instantie indien de digitale factuur toch blijkt te worden geweigerd.

Mogelijk treden er onvoorziene problemen op met de factuur. Het systeem moet nog ingeregeld raken. Mocht er iets mis zijn met de factuur laat het me dan snel weten.

Contractvrije praktijk

In 2022 werkt deze praktijk weer geheel contractvrij. Heb je een (zuivere)-restitutiepolis dan worden de kosten van de therapie gestart in 2022 – behoudens het eigen risico – volledig vergoed. Informatie over (zuivere) restitutiepolissen vind je onder meer op: zorgvoorkwaliteit.nu en contractvrijepsycholoog.nl

Heb je een naturapolis, dan wordt in 2022 je de behandeling bij ons meestal voor 60 a 70% vergoed maar soms ook voor 80 of 90%.

Om eventuele vervolgbehandeling wel volledig vergoed te krijgen kan je in de maand december overstappen naar een andere verzekeraar of bij je huidige verzekeraar van een natura-polis switchen naar restitutie-polis. In de hele maand januari kan je binnen je eigen verzekeraar ‘upgraden’ naar een ‘zuivere’ (dwz volledig vergoedende) restitutiepolis. Een dergelijke polis verzekert je van het recht op vrije keus van behandelaar aangezien dan ook de niet-gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed.

Zelfbetalers in 2022

Cliënten/hulpvragers bij wie geen relevante DSM-diagnose gesteld krijgen hun kosten voor therapie niet vergoed bij de ziektekostenverzekeraar.  Deze cliënten krijgen na afloop van de sessie een factuur voor het gesprek en kunnen deze dus niet verhalen op hun ziektekostenverzekeraar.

Kosten supervisie in 2022: Voor supervisanten die supervisiekosten vergoed krijgen door bijvoorbeeld de werkgever geld het tarief van € 100,00 per 45 minuten en €135,00 per 60 minuten. Voor zelfbetalers kan supervisie tegen een lager tarief worden afgesproken.

Voor hen gelden de volgende tarieven:

Partnerrelatie-gesprek180,- euro 75 minuten
Intake partnerrelatietherapie180,- euro60 minuten gesprek en verslaglegging
Intake Houd Me Vast-training180,- euro60 minuten gesprek en verslaglegging
Sessie HMV-training180,- euro75 minuten
Intake Individuele therapie180,- euro45 minuten en verslaglegging
Individuele sessie 105,- euro45 minuten
Supervisie EFT135,- euro60 minuten