Tarieven en vergoedingen

Voor clienten bij wie een relevante dsm-diagnose gesteld cq voor wie voldoende zorgvraagzwaarte kan worden vastgesteld wordt de behandeling vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Voor volledige vergoeding is bij deze praktijk een restitutiepolis nodig. Een naturapolis vergoed rond de 75% van de kosten.

NB Deze pagina moet nog worden bijgewerkt voor de tarieven die in 2022 zullen worden gehanteerd in het zorgprestatiemodel. Juiste informatie hierover vind je op de aanmeldpagina.

 

Zelfbetalers in 2021: Cliënten/hulpvragers bij wie geen relevante DSM-diagnose gesteld krijgen hun kosten voor therapie niet vergoed bij de ziektekostenverzekeraar.  Deze cliënten krijgen na afloop van de sessie een factuur voor het gesprek en kunnen deze dus niet verhalen op hun ziektekostenverzekeraar.

Voor hen gelden de volgende tarieven:

Partnerrelatie-gesprek180,- euro 75 minuten
Intake partnerrelatietherapie180,- euro60 minuten gesprek en verslaglegging
Intake Houd Me Vast-training180,- euro60 minuten gesprek en verslaglegging
Sessie HMV-training180,- euro75 minuten
Intake Individuele therapie180,- euro45 minuten en verslaglegging
Individuele sessie 105,- euro45 minuten
Supervisie EFT120,- euro60 minuten

De basis-ggz trajecten en specialistische-ggz trajecten (DBC’s) worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar vanuit het basispakket. We registreren onze verrichtingen in een basis-ggz traject (ongeveer 9 gesprekken) of  een Diagnose Behandel Combinatie (geen limiet) die in z’n geheel (doorgaans na een jaar) wordt afgerekend.

In 2020 werkt de praktijk weer geheel contract-vrij. Heb je een (zuivere)-restitutiepolis dan worden de kosten van de therapie gestart in 2020 – behoudens het eigen risico – volledig vergoed. Informatie over (zuivere) restitutiepolissen vind je onder meer op: zorgvoorkwaliteit.nu en contractvrijepsycholoog.nl

Heb je een naturapolis, dan wordt in 2020 je de behandeling bij ons meestal voor 60 a 70% vergoed maar soms ook voor 80 of 90%.

Om eventuele vervolgbehandeling wel volledig vergoed te krijgen kan je in de maand december overstappen naar een andere verzekeraar of bij je huidige verzekeraar van een natura-polis switchen naar restitutie-polis. In de hele maand januari kan je binnen je eigen verzekeraar ‘upgraden’ naar een ‘zuivere’ (dwz volledig vergoedende) restitutiepolis. Een dergelijke polis verzekert je van het recht op vrije keus van behandelaar aangezien dan ook de niet-gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed.

Globaal zijn er zes maximumtarief-groepen – door de Nederlandse zorgautoriteit vastgesteld – gangbaar in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk:

rond de 391,- euro (diagnostiek en korte behandeling van 100 tot 199 minuten),

rond de 694,- euro (diagnostiek en kortdurende behandeling van 200 tot 399 minuten),

rond de 1350,- euro (behandeling van 400 tot 800 minuten ),

rond de 2700,- euro (800 tot 1800 minuten),

rond de 4950,- (1800 tot 3000 minuten) en

rond de 8500,- (meer dan 3000 minuten).

De bedragen verschillen enigszins per diagnose. Zowel directe en indirecte tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.