Alleen voor verwijzers: dorien@dorienvanotterloo.nl

Tarieven en vergoedingen

Vergoeding

Voor cliënten bij wie een relevante dsm-diagnose gesteld cq voor wie voldoende zorgvraagzwaarte kan worden vastgesteld wordt de behandeling vergoed door de ziektekostenverzekeraar. Voor volledige vergoeding is bij deze praktijk een restitutiepolis nodig. Een naturapolis vergoed rond de 75% van de kosten.

Facturatie in het ZorgPrestatieModel

Per januari 2022 is de GGZ overgestapt op het ZorgPrestatieModel, dat o.a. een nieuwe manier van factureren omvat. Er wordt nu per sessie afgerekend tegen tarieven die zijn opgesteld door de Nza, ingedeeld per beroepsgroep, aard en tijdsduur. Je krijgt maandelijks een factuur. Daarop staat een betalingstermijn van dertig dagen zodat je tijd hebt om je declaratie bij je verzekeraar in te dienen en uitbetaald te krijgen.

De tarieven zijn na te zoeken op de tarievenzoeker-ggz https://zorgprestatiemodel.nza.nl/ (Vul in: Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II). Op de aanmeldpagina zijn links te vinden naar relevante tarieven per beroepsgroep voor 2023.

Behalve de sessies waar je als cliënt zelf bij bent, vindt er binnen deze opleidingspraktijk ook regelmatig overleg plaats over jouw behandeling met werkbegeleiders en supervisoren en in intervisie-verband. Voor dit intercollegiaal overleg zul je 4 à 5 keer per jaar een factuur ontvangen. Ook dit tarief is te vinden via bovengenoemde links op de aanmeldpagina.

Een enkele keer treden er onvoorziene problemen op met de factuur. Mocht er iets mis zijn met de factuur laat het me dan snel weten.

Contracten met verzekeraars

In 2023 werkt deze praktijk grotendeels contractvrij. Met Van Otterloo Psychotherapie gecontracteerde verzekeraars zijn in 2023 Zorg & Zekerheid en DSW. Ben je bij een van deze verzekeraars verzekerd dan wordt je behandeling helemaal vergoed. Voor de overige verzekeraars geldt voor 2023 dat bij een naturapolis meestal rond de 60 of 70% vergoed wordt. Heb je echter een (zuivere)-restitutiepolis dan worden de kosten van de therapie gestart in 2023 volledig vergoed. Informatie over (zuivere) restitutiepolissen vind je onder meer op: zorgvoorkwaliteit.nu en contractvrijepsycholoog.nl. In alle gevallen wordt jaarlijks het eigen risico aangesproken.

Om eventuele vervolgbehandeling wel volledig vergoed te krijgen kan je in de maand december overstappen naar een andere verzekeraar of bij je huidige verzekeraar van een natura-polis switchen naar restitutie-polis. In de hele maand januari kan je binnen je eigen verzekeraar ‘upgraden’ naar een ‘zuivere’ (dwz volledig vergoedende) restitutiepolis. Een dergelijke polis verzekert je van het recht op vrije keus van behandelaar aangezien dan ook de niet-gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed.

Zelfbetalers in 2023

Cliënten/hulpvragers bij wie geen relevante DSM-diagnose gesteld krijgen hun kosten voor therapie niet vergoed bij de ziektekostenverzekeraar.  Deze cliënten krijgen na afloop van de sessie een factuur voor het gesprek en kunnen deze dus niet verhalen op hun ziektekostenverzekeraar.

Kosten supervisie in 2023: Voor supervisanten die supervisiekosten vergoed krijgen door bijvoorbeeld de werkgever geld het tarief van € 100,00 per 45 minuten en €135,00 per 60 minuten. Voor zelfbetalers kan supervisie tegen een lager tarief worden afgesproken.

Voor hen gelden de volgende tarieven:

Partnerrelatie-gesprek€ 100,- per persoon75 (tot max 90) minuten
Intake partnerrelatietherapie€ 100,- per persoon60 minuten gesprek en verslaglegging
Individuele therapie onverzekerd product.€ 131,8245 minuten en 15 minuten verslaglegging
Supervisie (EFT)€ 135,-60 minuten
Supervisie (VGCT)€ 100,-45 minuten