Tarieven en vergoedingen

De basis-ggz trajecten en specialistische-ggz trajecten (DBC’s) worden vergoed door de ziektekostenverzekeraar vanuit het basispakket. We registreren onze verrichtingen in een basis-ggz traject (ongeveer 9 gesprekken) of  een Diagnose Behandel Combinatie (geen limiet) die in z’n geheel (doorgaans na een jaar) wordt afgerekend.

In 2018 werkt de praktijk geheel contract-vrij. Heb je een (zuivere)-restitutiepolis dan worden de kosten van de therapie gestart in 2018 – behoudens het eigen risico -volledig vergoed. Informatie over (zuivere) restitutiepolissen vind je ondermeer op: zorgvoorkwaliteit.nu en contractvrijepsycholoog.nl

Heb je een naturapolis, dan wordt in 2019 je de behandeling bij ons meestal voor 60 a 70% vergoed maar soms ook voor 80 of 90%. In een enkel geval bieden we een gedeeltelijke kwijtschelding van het zelf te betalen deel voor het eerste basis-ggz-traject of de eerste Diagnose Behandel Combinatie (DBC).

Om eventuele vervolgbehandeling volledig vergoed te krijgen kan je in december 2019 overstappen op een ‘zuivere’ (dwz volledig vergoedende) restitutiepolis. Een dergelijke polis verzekert je van het recht op vrije keus van behandelaar aangezien dan ook de niet-gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed.

Globaal zijn er vier maximumtarief-groepen – door de Nederlandse zorgautoriteit vastgesteld – gangbaar in de vrijgevestigde psychotherapiepraktijk: rond de 1350,- euro (tot 800 minuten ), rond de 2700,- euro (800 tot 1800 minuten), 4950,- (1800 tot 3000 minuten) en 8500,- (meer dan 3000 minuten). De bedragen verschillen enigszins per diagnose. Zowel directe en indirecte tijd wordt geregistreerd en gefactureerd.

Voor een overzicht van de precieze tarieven voor psychotherapie per diagnose-groep in de Specialistische GGZ, klik hier.

Voor vergoeding van de behandeling is een juiste verwijsbrief van de huisarts nodig. Ook moeten wij een relevante DSM-diagnose kunnen stellen. Onze behandelingen vallen in de regel onder de specialistische GGZ. Behandeling in de basis-GGZ is echter ook mogelijk.

Voor cliënten bij wie geen relevante DSM-diagnose gesteld kan worden gelden de volgende tarieven:

 

Partnerrelatie-gesprek175,- euro 75 minuten
Intake partnerrelatietherapie175,- euro60 minuten gesprek en verslaglegging
Intake Houd Me Vast-training175,- euro60 minuten gesprek en verslaglegging
Sessie HMV-training175,- euro75 minuten
Intake Individuele therapie175,- euro45 minuten en verslaglegging
Individuele sessie 98,- euro45 minuten
Supervisie EFT120,- euro60 minuten

Een ontijdige afzegging (korter dan twee werkdagen voor de afspraak) wordt betaald door de cliënt. We brengen je dan een deel van de sessiekosten in rekening (nl. 60,- euro voor een individuele sessie en 90,- voor een partnerrelatiesessie).